Posted on

Årets profetia -2009

Så jag kommer jag med den traditionsenliga profetian inför år 2009,  precis som i de andra posterna sm jag har rensat bort.

Jag börjar med att sammanfatta. Förra året hade jag förutspått att jag skulle bli tjock. Eller fet. Det stämde ganska bra. 3/5. + ~6kg på ett år.

Jag brukar ha enkelt att skriva mina profetior, nästan som ett sjätte sinne. Det är någonting som blockerar mig nu. Jag kan förutspå att jag inte kommer bli färdig med “kvalitetris”, eftersom jag tappat kontrollen för länge sedan, se här till exempel:

sub tetrisOccupationWatch{
# A THE OTHER FLOORS AND STUFF TO LOOK OUT FOR
 my($X, $Y, $What2do, $K) = @_;
 my $XYpair = join(':', $X, $Y, $K);
 if($What2do eq "push"){
  push @HAZARD_AREA, $XYpair;
  &debug(3, "added $XYpair to the hazard area so now it looks like this: @HAZARD_AREA");
  return;
 } elsif($What2do eq "check_if_dead"){
 # NOPE NONO ITS A NONO TO CHECK FOR THAT HERE 
 } else {
  foreach (@HAZARD_AREA){
   my @fuck = split(":", $_);
   my @wank = split(":", $XYpair);

   if($fuck[0] eq $wank[0] and $fuck[1] eq $wank[1]){
    &debug(8, "OK MATHC FOUND");
    return 1;
   } else {
    # ASDKASDÖk
   }
  }
 }
}

Och så kan jag förutspå detta: nästa år kommer att bli en blandning av ~60% glädje ~20% sorg och ~10% övrigt.. De resterande tio procenten är jag osäker på. det får vara en buffert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *